Metabolic balance – program na úpravu výživy – má čtyři fáze, v průběhu kterých je poradce v osobním nebo on-line kontaktu s klientem, obsahuje 5 schůzek a také telefonické a emailovém konzultace, podporu, rady a inspiraci (například recepty).

Nejprve klient absolvuje informační schůzku, na které je podrobně seznámen se základními principy programu. rozhodne-li se do programu vstoupit, vyplní vstupní dotazník, a absolvuje komplexní tělesnou analýzu, na které si s poradcem stanoví své cíle. Poté absolvuje návštěvu laboratoře za účelem krevního rozboru. Na další schůzce obdrží klient svůj osobní jídelní plán a poradce mu detailně vysvětlí vše, co se plánu a jednotlivých fází programu týká. Očekávat můžete min. 4 osobní  nebo on-line setkání, jejichž náplní je kontrola objemů a hmotnosti, jídelníčku a především zodpovězení všech otázek souvisejících s průběhem programu, inspirace a podpora vaší motivace.

Součástí těchto osobních nebo on-line konzultací je odstranění problémů či nejasností, konkrétní možnosti přípravy jídel, návrhy receptů apod. Poradce vlastně naučí klienta „rozumět jídlu“ – tzn. rozumět tomu, které potraviny jsou pro jeho metabolický typ vhodné a proč jsou pro jeho tělo důležité, nebo které jsou naopak zcela nevhodné. Součástí péče je i tzv. horká linka – možnost konzultací po telefonu či e-mailem.

Pro ty z Vás, pro které není možné na osobní konzultace metabolic balance docházet, je zde možnost individuálního poradenství on-line, tedy poradenství „ na dálku“.  Komunikace v tomto případě probíhá on-line, tedy elektronicky přes e-mail, telefon nebo skype. Průběh programu je podobný jako při osobních konzultacích. Obsahuje vstupní informace a formuláře, vystavení a zaslání osobního plánu metabolic balance® a 5 kontrolních konzultací on-line „na dálku“. Výjimkou je, že se klient váží a měří sám, dle pokynů poradce. V případě absolvování programu „na dálku“  je třeba u klientů více samostatnosti, sebereflexe a sebekontroly, upřímnosti a důvěry…

Dáváte-li přednost možnosti projít programem metabolic balance on-line, klikněte pro další informace ZDE… 

A jaké vás čekají fáze programu???

Přípravná fáze

V průběhu krátké PŘÍPRAVNÁ fáze probíhá úvodní pohovor a následně odběr krve (odběry krve pro MB probíhají v budově Centra trvalého zdraví Cordeus, ale klient si jej může zařídit i jinde, např. přes svého ošetřujícího lékaře, zjišťuje se 35 krevních hodnot). Na základě laboratorních výsledků vystaví institut MB pro klienta individuální jídelníček. Následně klient začíná přípravu na změnu látkové výměny 2 denním upraveným jídelníčkem, odlehčením trávicí soustavy a i některou z možností pročištění střev.

Přísná fáze

Během PŘÍSNÉ fáze, která trvá nejméně dva týdny, změní klient své stravovací návyky, dodržuje několik jednoduchých pravidel a volí potraviny i jejich množství výlučně z předepsaného jídelníčku. V této fázi dochází k intenzivní regulaci tělesné hmotnosti a zlepšení zdravotního stavu.

Odlehčená fáze

V následné ODLEHČENÉ přechodové fázi testuje klient opatrně potraviny, které doposud nebyly na jídelníčku. Při přidávání nových potravin klient sleduje, jak tělo na novou situaci reaguje, zda se tyto změny odrazí na hmotnosti nebo zdravotním stavu.

Udržovací fáze

UDRŽOVACÍ fáze začíná ve chvíli, kdy je klient se svou nově dosaženou hmotnosti a zdravotním stavem spokojen. Táto fáze není časově ohraničená. Dodržování zažitých pravidel a nově získaných stravovacích návyků, uvědomělý výběr potravin a začlenění pohybu do života umožní i nadále trvale udržet dosažené výsledky.

Máte-li zájem o nezávazné bezplatné informační setkání, na kterém se dozvíte veškeré podrobnosti o tomto unikátním stravovacím programu, zaregistrujte se, prosím, ZDE … 

Cordeus – Centrum trvalého zdraví
Na Dlouhém lánu 11, Praha 6 – Vokovic