Jaký je rozdíl mezi ovesnými vločkami a pohankou a proč pohanka není v jídelních plánech Metabolic Balance? Ovesné vločky a pohanka jsou dvě různé obiloviny, které se liší v mnoha aspektech, včetně obsahu sacharidů, škrobů, glykemické zátěže, glykemického indexu a stravitelnosti/ vstřebatelnosti živin. Zde je porovnání těchto dvou potravin z hlediska obsahu sacharidů, škrobů, glykemické zátěže, glykemického indexu a také stravitelnosti a vstřebatelnosti živin…

Obsah sacharidů:

  • Ovesné vločky obsahují více sacharidů než pohanka, ale jsou bohaté na komplexní sacharidy, zejména na vlákninu, která je ve stravě z pohledu metabolizmu velice důležitá.
  • Pohanka obsahuje méně sacharidů a je také chudší na vlákninu, která zpomaluje vzestup krevního cukru a inzulinu, což v pohledu Metabolic Balance z mnoha důvodů preferujeme.

Škroby:

  • Ovesné vločky obsahují převážně amylopektin, což je komplexní sacharid, který se tráví pomalu a nemá vysoký glykemický index ani vysokou glykemickou zátěž (tzn. nevyvolává tak masivní výkyvy glukozy).
  • Pohanka obsahuje méně amylopektinu a více amylosu, což může znamenat rychlejší trávení, rychlejší vzestup krevního cukru a inzulinu (což může blokovat spalování tuků a hubnutí).

Glykemická zátěž (je něco jiného než glykemický index):

  • Ovesné vločky mají nižší glykemickou zátěž než pohanka. To znamená, že způsobují pomalejší a stabilnější zvýšení hladiny cukru v krvi po konzumaci (i díky vyššímu obsahu vlákniny).

Glykemický index:

  • Ovesné vločky mají také nižší glykemický index než pohanka. Nižší glykemický index indikuje menší zvýšení hladiny cukru v krvi po konzumaci (opět kje to díky vyššímu podílu vlákniny).

Stravitelnost a vstřebatelnost živin:

  • Ovesné vločky jsou obvykle dobře stravitelné a poskytují mnoho živin, jako jsou vláknina, vitamíny a minerály.
  • Pohanka obsahuje látky nazývané antinutrienty, které mohou potenciálně negativně ovlivnit vstřebávání některých živin. Mezi tyto antinutrienty patří: Fytiny (fyto kyseliny, obsažené v pohance, mohou vázat minerály, zejména železo, vápník, zinek a hořčík, a tím omezovat jejich vstřebávání v trávicím traktu), taniny (které mohou interferovat s vstřebáváním železa), saponiny (další antinutrienty obsažené v pohance, které mohou mít negativní vliv na trávicí systém). Ačkoli pohanka obsahuje tyto antinutrienty, není to nezdravá potravina a může být součástí vyvážené stravy. Pro zvýšení vstřebávání živin z pohanky je třeba provádět další opatření (jako je např. namáčení, kombinování pohanky s potravinami bohatými na živiny atd.)

Ale z pohledu Metabolic Balance není pohanka pro 2. úpravnou fázi vhodná. Pokud ji chcete konzumovat, bude to možné později, v udržovací fázi.

Celkově lze říci, že ovesné vločky jsou vhodné pro ty, kteří hledají potravinu s nižší glykemickou zátěží a vyšším obsahem vlákniny, zatímco pohanka může být vhodná pro lidi, kteří hledají rychlejší zdroj energie. Je však důležité zdůraznit, že každý jedinec může reagovat na potraviny odlišně, a proto je důležité brát v úvahu vlastní potřeby a cíle výživy při výběru potravin.

Celkově platí, že doporučení programu Metabolic Balance jsou zcela individuální a zohledňují mnoho faktorů, včetně biologických, stravovacích a osobních preferencí klienta. To může vysvětlit, proč jsou ovesné vločky povoleny a pohanka ne, a mohou se lišit pro různé osoby.